Generalforsamling 2022

Dagsorden

Generalforsamling i Moseby Jagtforening 14/9 2022 Kl 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg af Formand (Tage Jensen genopstiller ikke) – bestyrelsen opstiller Thomas Andersen som formandskandidat.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tage Jensen (genopstiller ikke), Thomas Andersen og Rene Mortensen er på valg. Bestyrelsen opstiller Victor Ladefoged som kandidat.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag:
 10. § 7.3. ændres til: Indkaldelse til Generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel på foreningens hjemmeside og evt. på sociale med medier.  
 11.   Fastlæggelse af kontingent  : Bestyrelsen foreslår, at kontingentet ændres til 1750,-.
 12.   Valg af Jagtudvalg
 13.   Valg af Flugtskydningsudvalg
 14.   Valg af Hundeudvalg
 15.   Valg af Riffeludvalg
 16. Evt.
Udgivet i Uncategorized.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *