Fællesjagter 2023/2024

Fællesjagter 2023/2024
16/10 kl 09.00 (Kun for medlemmer) denne jagt er som den plejer
med mad bagefter, det er kun datoen der er ændret.
5/11 kl 09.00
18/11 kl 09.00
2/12 kl 09.00
17/12 kl 09.00
6/1- 2024 kl 09.00
20/1- 2024 kl 09.00
Alle Jagter starter ved klubhuset på Rødhusvej kl 09.00
Vi har i år valgt og rykke den første jagt, da vi ville se om vi kan være heldige med noget af det store vildt, da det jo går ind denne dag.

Møde vedr. bukkejagten 2023 d. 15 marts

Møde vedr. bukkejagten 2023

Onsdag den 15. marts kl. 19.00 i Klubhuset:

Møde vedr. bukkejagten 2023. Herunder lodtrækning om stykkerne i de første 3
uger af bukkejagten og holdinddeling.

Deltagelse i jagten koster 300,- kr., som dækker deltagelsen og 1stk. buk eller 1
stk. andet råvildt på frijagtstykkerne.

Desuden vil der være mulighed for at melde sig til hjortevildtjagten 2022.
Hjortevildtjagten er fri for de, der har meldt sig. Der må kun skydes til kronvildt og
dåvildt, ikke ræv og ikke råvildt.

Hvis man også ønsker at deltage i hjortevildtjagten er den samlede pris for bukke-
og hjortevildtjagt 500,- kr. Hvis man er så heldig at nedlægge at stykke hjortevildt,
er man forpligtet til at købe det for 20,- kr/kg brækket vægt.

Mere information omkring riffeljagten kan findes her: Riffeljagt

Tilmelding til Riffeljagt d. 16/10

Opdatering angående riffeljagt 16/10

Tilmeldning skal ske på facebook opslaget eller ved kontakt til Thomas Andersen på 40916659 senest Tors 13/10, så vil der blive trukket lod om hvem der kommer til at sidde med riffel den pågældende jagt.

Er man ikke blandt de heldige skal man nok få besked omkring dette, man er selvfølgelig velkommen på dagens jagt med hagl i stedet for.

Skytter mødes ved hytten kl 08.00 hvor vi laver lodtrækning om de forskellige tårne.
Riffelskytter husk og spis morgenmad hjemmefra

Info omkring fællesjagten d. 16/10

Info omkring fællesjagten d. 16/10

Denne dag kunne vi godt tænke os, at få lidt flere folk ud med riffel, for at se, om vi kunne være heldige med de store dyr.

Det betyder, at hvis man har betalt for hjortejagten (500kr), kan man deltage med riffel.

Vi udvælger tårne og der bliver trukket lod om, hvor man skal sidde.

Skulle der være flere skytter end tårne, bliver der også trukket lod.

Så tag både jagtgevær og riffel med på dagen.

Kunne man tænke sig og være med i hjortejagten, og ikke har betalt kan man tage 500 kr med til Henrik Clausen, og så er man med i hjortejagten.

Generalforsamling 2022

Dagsorden

Generalforsamling i Moseby Jagtforening 14/9 2022 Kl 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg af Formand (Tage Jensen genopstiller ikke) – bestyrelsen opstiller Thomas Andersen som formandskandidat.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tage Jensen (genopstiller ikke), Thomas Andersen og Rene Mortensen er på valg. Bestyrelsen opstiller Victor Ladefoged som kandidat.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag:
 10. § 7.3. ændres til: Indkaldelse til Generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel på foreningens hjemmeside og evt. på sociale med medier.  
 11.   Fastlæggelse af kontingent  : Bestyrelsen foreslår, at kontingentet ændres til 1750,-.
 12.   Valg af Jagtudvalg
 13.   Valg af Flugtskydningsudvalg
 14.   Valg af Hundeudvalg
 15.   Valg af Riffeludvalg
 16. Evt.

Vedrørende bukke jagten.

Praktisk information om køb af varer til nye/rep af tårne i jagtforeningen: Varerne skal købes i Stark Aabybro på foreningen’s konto. Inden køb skal kasseren Hentik Clausen eller Morten Jensen kontaktes, og der skal mærkes hvor det skal bruges og navn på afhenter.