Seneste Nyheder

Generalforsamling 2022

Dagsorden

Generalforsamling i Moseby Jagtforening 14/9 2022 Kl 19.00

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af skriftfører
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab
 5. Valg af Formand (Tage Jensen genopstiller ikke) – bestyrelsen opstiller Thomas Andersen som formandskandidat.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Tage Jensen (genopstiller ikke), Thomas Andersen og Rene Mortensen er på valg. Bestyrelsen opstiller Victor Ladefoged som kandidat.
 7. Valg af suppleanter.
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag:
 10. § 7.3. ændres til: Indkaldelse til Generalforsamling sker med mindst 2 ugers varsel på foreningens hjemmeside og evt. på sociale med medier.  
 11.   Fastlæggelse af kontingent  : Bestyrelsen foreslår, at kontingentet ændres til 1750,-.
 12.   Valg af Jagtudvalg
 13.   Valg af Flugtskydningsudvalg
 14.   Valg af Hundeudvalg
 15.   Valg af Riffeludvalg
 16. Evt.

Vedrørende bukke jagten.

Praktisk information om køb af varer til nye/rep af tårne i jagtforeningen: Varerne skal købes i Stark Aabybro på foreningen’s konto. Inden køb skal kasseren Hentik Clausen eller Morten Jensen kontaktes, og der skal mærkes hvor det skal bruges og navn på afhenter.

Arrangementer