Riffeljagt

Riffeljagt 2022 – Moseby Jagtforening.

Program:

Onsdag den 16. marts kl. 19.00 i Klubhuset:

Møde vedr. bukkejagten 2022. Herunder lodtrækning om stykkerne i de første 3 uger af bukkejagten og holdinddeling.

Deltagelse i jagten koster 300,- kr., som dækker deltagelsen og 1stk. buk eller 1 stk. andet råvildt på frijagtstykkerne.

Desuden vil der være mulighed for at melde sig til hjortevildtjagten 2022. Hjortevildtjagten er fri for de, der har meldt sig. Der må kun skydes til kronvildt og dåvildt, ikke ræv og ikke råvildt.

Hvis man også ønsker at deltage i hjortevildtjagten er den samlede pris for bukke- og hjortevildtjagt 500,- kr. Hvis man er så heldig at nedlægge at stykke hjortevildt, er man forpligtet til at købe det for 20,- kr/kg brækket vægt.

Bukkepremieren:

Traditionen tro arrangeres der bukketræf på premieremorgenen kl.8.30 med kaffe og rundstykker i klubhuset. (Området ved klubhuset er fredet til kl.8.00 af hensyn til de, der har jagten her).

Meldepligt:

Udvalget gør opmærksom på, at nedlæggelse af råvildt eller hjortevildt skal meldes til bestyrelsen senest dagen efter !!!!!!

Betaling:

Betalingen for deltagelse i bukke- og hjortevildtjagten SKAL foregå på mødet den 16. marts. Hvis man er forhindret i at deltage på mødet, kan tilmelding foregå til en jagtkammerat eller til et medlem af riffeludvalget, sammen med betalingen.

Arbejdsdag:

Arbejdsdagen er aftalt til lørdag den 23. april kl. 9.00 ved klubhuset.

OBS – OBS. Igen i år har riffeludvalget vedtaget, at deltagelse i arbejdsdagen er obligatorisk . I år tjekker udvalget områderne inden mødet og laver en beskrivelse af opgaverne på hvert enkelt område. Såfremt dette arbejde ikke bliver udført på et område vil området blive udlagt som frijagt, dvs at alle bukkejægere kan bruge det under hele bukkejagten.

Riffeludvalget:

Thomas Andersen 40 91 66 59

Torben Klarborg 28 70 51 59

Troels L. Hjorth 60 25 90 92

Ove Michelsen 61 39 40 42

Rene Mortensen 20 61 04 03

Moseby Jagtforening – Bukkejagten 2021, arealfordeling 16/5 – 6/6

Stykke nr:Hold nr:
1 Tårnet på stykket ved siden af Clausens stykke.(Fedtevaldemars)
1: Peter M, Troels, Jens G.

2 Tårnet nord for Udholmvejen8: Henrik C, Dennis Højen, Uffe L
3 Stykkerne ved klubhuset7: Morten H, Matthias, Danny
4 Jens Jørgen Gjeddes stykke12: Bandit, JØK, Geo
5 Stykket ved siden af Jørgen Madsens – i lysningen øst for gl. tårn (Tages)11: , Anders
6 Stykket ved Volieren14: Carsten Engedahl, Polle
7 V. Rødhusvejen  stykket ved skoven + Brians bedstefars (SYD)2: Stefan, Anders Aaj, Morten J
8 Engesgårds stykke syd for Udholmsvej + Færingens5: Anders, Dennis, Lars Nørgaard
9 Alle engstykker ved åen18: Torben og Leo Præstegaard
10 Stykket ved siden af Bundgaardens Grav4: Kim R, Glenn, Tina L
11 Stykket overfor Etly og Christian16: Dann, Palle
12 Poul Børresens stykke13: Thomas A, Jens Erik Dalbøge, Leif Thomsen
13 Fenne 1015: Peter N, Henrik
14 Fenne 119: Per, Tony, Leif L
15 Moselauget6: Rene, Victor, Simon
16 Kommunestykket3: Torben K, Thorkild, Christoffer M
17 Bjarne Hejlesens10: Tage, Ove Emil
18 Per Knudsens stykke17: Carsten A, Flemming Munk, Arly
19 Brians Bedstefars (Nord)  19: Frank, Heine,Morten B
Marken Nord for Udholmsvej  Frijagt

Moseby Jagtforening – Bukkejagten 2021

Stykke nr:
1 Tårnet på stykket ved siden af Clausens stykke.(Fedtevaldemars)
2 Tårnet nord for Udholmvejen
3 Stykkerne ved klubhuset
4 Jens Jørgen Gjeddes stykke
5 Stykket ved siden af Jørgen Madsens – i lysningen øst for gl. tårn (Tages)
6 Stykket ved den gamle voliere
7 V. Rødhusvejen stykket ved skoven + Brians bedstefars
8 Engesgårds stykke syd for Udholmsvej + Færingens
9 Alle engstykker ved åen
10 Stykket ved siden af Bundgaardens Grav
11 Stykket overfor Etly og Christian
12 Poul Børresens stykke
13 Fenne 10
14 Fenne 11
15 Moselauget
16 Kommunestien
17 Bjarne Hejlesens
18 Per Knudsens stykke

Marken Nord for Udholmsvej Frijagt

HUSK: KUN 1 rådyr pr. jæger pr. år. Bukken er gratis at nedlægge . – Nedlagt buk meldes til bestyrelsen senest dagen efter. Skyd kun, hvis du har ordentligt kuglefang. –
Stykkerne afmærkes med skilte, som rejses, når man er på stykket.